apr 15
2020


Raadplegen van een vrijzinnig humanistisch consulent

In VC Poincaré kan je beroep doen op een vrijzinnig humanistisch consulent. Dat is Evelien Vandenbussche en zij is er aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag tijdens de kantooruren. Zij beantwoordt al je vragen over vrijzinnig humanisme en over vrijzinnige plechtigheden en ze informeert je over de mogelijkheden van het vrijzinnig centrum. De diensten zijn in samenwerking met huisvandeMens Kortrijk, waar meerdere consulenten werken.

Bij het huisvandeMens kan je aankloppen voor informatie over actuele, ethische of levensbeschouwelijke onderwerpen, voor vragen rond het levenseinde en voor hulp bij het invullen van een wilsverklaring of wilsbeschikking. Daarnaast is er de specifieke hulpverlening die onder de noemer ‘vrijzinnig humanistische begeleiding’ valt. Als je persoonlijke vragen of problemen hebt rond thema’s gaande van depressie, relaties, verlies van een dierbare door echtscheiding of overlijden of levensvragen, dan kan je een luisterend oor vinden bij een consulent. Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening vormen ook de plechtigheden. De vrijzinnig humanistisch consulent helpt je om een unieke geboorte-, huwelijks- of uitvaartplechtigheid uit te werken.

Het huisvandeMens Kortrijk is gelegen in de Overleiestraat 15A. Wie dat wenst kan daar terecht van maandag tot vrijdag, van 9u tot 16u30. De contactgegevens zijn 056 25 27 51 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene vrijzinnig humanistische dienstverlening in (West-)Vlaanderen

De vrijzinnig humanistische dienstverlening is de professionele hulp die zich richt tot de bevolking, zonder discriminatie. Het gaat om diensten die verleend worden vanuit een vrijzinnig humanistische instelling door een afgevaardigde van deMens.nu of door een erkend vrijwilliger van een lidvereniging. De dienstverlening gebeurt autonoom op basis van de deontologische code en praktijkrichtlijnen van deMens.nu met respect voor ieders keuzevrijheid en waardepatroon.

De werking van de vrijzinnig humanistische dienstverlening slaat op de volgende terreinen:
Het verlenen van vrijzinnig humanistische begeleiding;
Het vorm geven en organiseren van vrijzinnige plechtigheden:
Het verspreiden van het vrijzinnig gedachtegoed en dito levensbeschouwing;
Het versterken van de vrijzinnige vereniging;
Het opbouwen en ondersteunen van de lokale niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen.

Deze lijst is niet beperkend.

Een onderdeel van de vrijzinnig humanistische dienstverlening is de ‘vrijzinnig humanistische begeleiding’ waarbij gedoeld wordt op de persoonlijke gesprekken met een consulent in een huisvandeMens, of in een vrijzinnig centrum of soms bij iemand thuis. De consulent biedt een luisterend oor bij alle mogelijke problemen en vragen, persoonlijk, relationeel, aangaande een verlies of aangaande zingeving/levensvragen.

DeMens.nu biedt aan iedereen die het wenst vrijzinnig humanistische dienstverlening in de huizenvandeMens. In West-Vlaanderen zijn er 5 huizenvandeMens: in Brugge (hoofdzetel), Roeselare, Ieper, Diksmuide en Kortrijk. Contactgegevens van de consulenten vind je onder de pagina’s van de huizenvandeMens.

DeMens.nu (Unie Vrijzinnige Verenigingen), vertegenwoordigt de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen ten aanzien van de overheid en derden. Zij heeft onder meer tot doel de vrijzinnig humanistische dienstverlening uit te bouwen in Vlaanderen en Brussel ten behoeve van de bevolking, als een gemeenschappelijk project waaraan alle huizenvandeMens en lidverenigingen door hun werking en ondersteuning deelnemen.

Contact

VC Poincaré

 J. Stormestraat 131/18, 8790 Waregem
  056 44 74 97
  0475 70 73 84 (secretaris VC - Kurt)
 info@vcpoincare.be
KBO 0860016549
RPR Gent, afdeling Kortrijk