Vrijzinnig Centrum Poincaré is het trefpunt voor vrijzinnigen, waar iedereen welkom is. Wij zijn een laagdrempelig ontmoetings- en alternatief vrijzinnig centrum zonder politieke invalshoek.

Henri Poincaré, een Franse professor en filosoof vat onze ideeën perfect samen: “Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een dogma, noch aan een partij, noch aan een hartstocht, noch aan een belang, noch aan een vooroordeel, noch aan om het even wat, maar uitsluitend aan de feiten zelf, want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken”.

Er zijn permanentiemomenten in het centrum op zondagvoormiddag en op iedere eerste vrijdagavond en iedere tweede vrijdag van de maand (de jongerenavond).

In Poincaré zijn er talrijke activiteiten voor het grote publiek zoals filosofie-avonden, debatten over actuele onderwerpen, crea-momenten, kaartavonden en namiddagen, tentoonstellingen, optredens tijdens de braderie en Waregem Koerse…

Het denken mag zich nooit onderwerpen,
noch aan een dogma
noch aan een partij,
noch aan een hartstocht,
noch aan een belang,
noch aan een voordeel,
noch aan een vooroordeel,
noch aan om het even wat,
maar uitsluitend aan de feiten zelf,
want zich onderwerpen betekent
het einde van alle denken.

Deze vrijzinnige verenigingen hebben hun thuisbasis in VC Poincaré: Humanistisch Verbond, Vermeylenfonds, Willemsfonds, UPV en JUMP. Een andere groep in Poincaré is 'Leren Lopen met Lucien'.

Vrijzinnig humanistische dienstverlening

Sinds februari 2014 werkt 3 dagen per week een vrijzinnig humanistisch consulent/stafmedewerker vanuit Poincaré, Evelien Vandenbussche. Iedere woensdag, donderdag en vrijdag kan je bij haar terecht voor alle vragen over vrijzinnig humanisme en de mogelijkheden van het vrijzinnig centrum. De diensten zijn in samenwerking met huisvandeMens Kortrijk.

Lentefeest/Feest Vrijzinnige Jeugd Waregem

Humanistisch Verbond Waregem staat elk jaar in voor de organisatie van het Lentefeest/Feest Vrijzinnige Jeugd Waregem.
Info over de geschiedenis van het LF/FVJ in Waregem.
Info over de historiek van het LF/FVJ algemeen.

 

Contact

VC Poincaré

 J. Stormestraat 131/18, 8790 Waregem
  056 44 74 97 - 0471 89 19 51 (secretariaat Evelien)
  0475 70 73 84 (secretaris VC - Kurt)
 info@vcpoincare.be
KBO 0860016549
RPR Gent, afdeling Kortrijk